2 Mayıs 2020

Redis Pub/Sub Nedir?

Redis Pub/Sub (Publisher/Subscriber), Redis'in içinde dahili olarak gelen bir gayet basit ama kullanışlı bir mesajlaşma sistemidir.

Publisher yani yayımcı, bir mesajı, gönderildiği kanalı takip eden alıcı veya alıcılara gönderir. Bunu tıpkı radyo sistemi gibi düşünebiliriz. Burada radyo yayınını yapan PUBLISHER, radyo yayınını dinleyenler ise SUBSCRIBER'dır.

pub/sub description photo

Bu iş için temel 2 komut vardır.

  • PUBLISH bir mesajı belirtilen kanalda takip eden alıcılara göndermeye yarar.
  • SUBSCRIBE belirtilen kanalı dinlemeye yarar.

Publisher'lar her mesaj göndermek istediğinde, mesajın gideceği kanalı belirtmek zorundadır. Bu sayede Subscriber'lar spesifik olarak istediği mesaj paketlerini dinleyebilirler.

redis basit bir pub/sub işlemi test-channel bu örnekte mesajın gönderildiği kanalın adıdır.

Fakat yine de subscriber'lar Redis'in sağladığı pattern matching özelliği sayesinde canlı olarak istediği kanalı dinleyebilirler.

redis pub/sub pattern matching Yukarıdaki örnekte PUBLISH metodunun döndüğü 1 değeri mesajın iletildiği subscriber sayısına eşittir.

Tüm Pub/Sub Komutları

K3s Nedir Ne Değildir?